ЗБОРИ ЧЛЕНІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ

12.06.2015

   У зв'язку з 90-річчям Національної (Всеукраїнської) спілки краєзнавців України та 80-річчям фундатора Миколаївської обласної організації НСКУ, доктора історичних наук, професора Петра Микитовича Тригуба (27 липня), було прийнято рішення про скликання позачергових зборів членів Миколаївської обласної організації НСКУ.

   На порядку денному були наступні питання:

1. Звіт голови правління Миколаївської обласної організації НСКУ (О.П. Тригуб).
2. Сучасний стан краєзнавчого руху в Україні та стан Національної спілки краєзнавців України (О.П. Тригуб).
3. Прийняття нових членів до Національної спілки краєзнавців України (В.О.Погромський).
4. Різне.

  Доповідаючи на перше питання голова МОО НСКУ, доктор історичних наук, професор Олександр Тригуб зазначив, що за останні роки основна робота була зосереджена на організаційному оформленні та активізації діяльності МОО НСКУ.

   У 2011-2012 рр. головна увага була направлена на реєстрацію осередку. На жаль, організаційна група: О.П. Тригуб, В.О. Погромський і Л.А. Вовчук зіштовхнулися з тією проблемою, що правляча на той час коаліція намагалася будь-що обмежити вплив громадських організацій на політичне життя держави, у результаті чого було припинено реєстрацію місцевих організацій тих громадських організацій, які носили всеукраїнський характер. Спроби наполягання на тому, що це не громадська організація, а національна професійна спілка не мали результату.

   Насамкінець нам запропонували створити МОО НСКУ шляхом оголошення у пресі про створення, але це не мало фактично ніяких правових наслідків.

   Також зібрано документи чи їх копії за останні 15 років, які сформують документальну спадщину організації і будуть передані на зберігання до Миколаївського обласного держархіву.

   Окрім того підписано низку договорів про співпрацю між НДЦ Інституту археології НАНУ «Лукомор’є» та Історико-етнографічним музеєм Інституту історії та права МНУ імені В. Сухомлинського.

   На сьогодні йде активна робота по залученню нових членів до МОО НСКУ, які б охоплювали ключові краєзнавчі організації та структури Миколаївщини: Інститут історії та права МНУ імені В.Сухомлинського, ЧДУ імені Петра Могили, Держархів Миколаївської області, Миколаївський обласний краєзнавчий музей та інші музеї міста та області, вчителі шкіл міста та області. На жаль, більшість учителів і представники музеїв ігнорують дану пропозицію, не бачачи у членстві ніякого сенсу.

   У доповіді про сучасний стан краєзнавчого руху в Україні та стан Національної спілки краєзнавців України Олександр Тригуб зазначив, що за останні роки в НСКУ відбулися значні зміни, а саме:

   У 2011 р. пішов з життя беззмінний голова ВСКУ-НСКУ Герой України П.Т. Тронько. На позачерговому з’їзді у 2011 р. новим головою НСКУ було обрано член-кореспондента НАНУ, д.і.н., професора Олександра Петровича Реєнта.

   З приходом нового голови робота НСКУ значно активізувалася: стало більше проводитися різного роду краєзнавчих заходів – виставки, загальноукраїнські проекти, відкриття чи відновлення музеїв тощо; регулярними стали засідання Президії НСКУ та проведення Пленумів за участі усіх голів обласних організацій.

   Натомість з 2014 року значно погіршилося фінансове становище організації, що пов’язано зі складною ситуацією у країні, а з 2015 р. взагалі фінансування було припинено. У результаті знову із затримками почав виходити журнал «Краєзнавство», було зупинено низку видавничих проектів тощо.

   На сьогоднішній день діяльність НСКУ знову тримається на ентузіазмі краєзнавців, не отримуючи суттєвої підтримки у держави.

   Далі Вчений секретар МОО НСКУ, кандидат історичних наук Віктор Погромський зазначив, що за останній рік подало заявки на вступ до МОО НСКУ 12 осіб, більшість яких складають професійні історики Навчально-наукового інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В.Сухомлинського. Оскільки заперечень зі сторони членів МОО НСКУ проти кандидатур не було, то було прийнято позитивне рішення.

   Надалі поступила пропозиція Юрія Котляра про нагородження члена МОО НСКУ, д.і.н., професора Петра Тригуба Знаком народної пошани Орденом "За розбудову України" та висунути його кандидатуру на отримання Премії НСКУ імені Петра Тронька.

   Враховуючи значний внесок П.М.Тригуба у розбудову краєзнавчого руху на Миколаївщині, було прийнято рішення підтримати зазначену пропозицію.

Голова правління Миколаївської обласної організації
Національної спілки краєзнавців України,
доктор історичних наук, професор Олександр Тригуб