МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «УКРАЇНА І БІЛОРУСЬ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ»

23-24.05.2019

    З 2019 року Миколаївська обласна організація НСКУ стала постійним співорганізатором Міжнародного науково-методичного семінару «Україна і Білорусь, історія і сучасність», що проводиться на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін (відповідальний організатор - член МОО НСКУ, кандидат історичних наук, доцент Михайло Олександрович Федоренко). Семінар проводиться раз на два роки.

   Сама ідея проведення семінару народилася у 2010 р., під час конференції «Білорусь і сусіди», що проводився в Гомельському державному університеті імені Франциска Скорини (м. Гомель, Республіка Білорусь). Під час обговорення проблем розвитку історичної науки й освіти України та Білорусі, білоруською та українською стороною було прийнято рішення про подальше поглиблення співпраці. Також було зазначено, що історики українського півдня знаходяться у дещо ізольованому стані від білоруських колег, на відміну від істориків Києва,Чернігова, Житомира, Вінниці й ін. Як наслідок, учасником обговорення Михайлом Федоренком було запропоновано ідею проведення науково-методичного семінару в Миколаєві, на базі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

   У 2011 р. було проведено пілотний, неофіційний семінар, в якому з білоруського боку прийняв участь завідувач кафедри «Історії слов’ян та спеціальних історичних дисциплін» історичного факультету Гомельського університету імені Франциска Скорини к. іст. н., доцент Геннадій Алексейченко. З українського боку на семінарі були присутні викладачі історичного факультету Миколаївського державного педагогічного університету імені В. О. Сухомлинського та викладачі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

   Починаючи з 2013 р., семінар «Україна і Білорусь: історія і сучасність» розпочав офіційне життя та проводився кожні два роки (2015, 2017, 2019 рр.). Семінар проводиться під егідою Міністерство освіти і науки України. Організаторами є кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова та історичний факультет Гомельського державного університету імені Франциска Скорини. З 2019 р. до організаторів приєдналася Національна спілка краєзнавців України (Миколаївська обласна організація).

   До основних питань, що було винесено на обговорення, належали наступні:
1. Україна і Білорусь у глобальних світових інтеграційних процесах;
2. Новітні погляди на історію України і Білорусії в сучасній історичній науці;
3. Проблеми викладання історії України і Білорусі в світі сучасній реформи Вищої школи обох країн;
4. Про перспективи наукової інтеграції ВНЗ України і Білорусі, в технічної і соціально-гуманітарній сфері.   

   В обговоренні зазначених питань прийняли участь білоруські історики – науковці з Білоруського державного університету, м.Мінськ; Барановичського державного університету;  Білоруського національного технічного університету м.Мінськ; Брестського державного технічного університету; Вітебського державного університету імені П.М.Машерова; Гомельського університету імені Франциска Скорини;  Гомельського державного технічного університету імені П.В.Сухого; Республіканського інституту вищей  школи, м.Мінськ, Мозирського державного педагогічного університету імені І.П.Шамякіна. З українського боку науковці: Дипломатичної академії України, МЗС України; Науково-дослідного інституту українознавства МОН України; Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; Київського національного торговельно-економічного університету; Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна; Чорноморського національного університету імені Петра Могили, м.Миколаїв; Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського; Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв.

   Загалом e 2013 р., у семінарі прийняли участь - 28 учасників, з них Білорусь представляло 4 учасника. В 2015 р.. прийняли участь - 23 науковця, Республіку Білорусь представляло 7 учасників. В 2017 р., загальна кількість учасників - 45 чоловік, з них 12 чоловік представники Республіки Білорусь. На останньому семінарі 2019 р.,  прийняло участь - 35 учасників, Білорусь представляло 9 науковців.

   Під час проведення семінару, жваву дискусію визвали доповіді: Рубана А.А. (Гомельський державний університет імені Ф.Скорини, Гомель, Білорусь), Шевченко Н.В. (Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв), Алексейченко Г.О. (Гомельський державний університет імені Ф.Скорини, Гомель, Білорусь), Мязги М.М. (Гомельський державний університет імені Ф.Скорини, Гомель, Білорусь), Черепка С. А. (Гомельський державний університет імені Ф.Скорини, Гомель, Білорусь), Барсук А. Я. (Мозирський державний педагогічний університет імені І.П.Шамякіна), Вовчук Л. А., Тригуба О. П. (Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв).

   Всім учасникам семінару вручені Програми семінару і сертифікати. Під час проведення семінару було підписано договір про співпрацю між Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова і Мозирським державним педагогічним університетом імені І.П.Шам’якіна.

   Міжнародний науково-методичний семінар «Україна і Білорусь: історія та сучасність» є важливим кроком у встановлені зв’язків між науковцями двох країн у складному політичному сьогоденні та вагомим внеском у розвиток перспективних напрямків досліджень в соціально – гуманітарних науках, серед науковців України і Білорусі.

   Другий день конференції пройшов у дружній і дискусійній атмосфері на базі відпочинку НУК імені Макарова у с.Коблево (Миколаївська область).

Член МОО НСКУ, к.і.н., доцент Михайло Федоренко