ХІІ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА КРАЄЗНАВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІСТОРІЯ. ЕТНОГРАФІЯ. КУЛЬТУРА. НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ» (ПРИСВЯЧЕНА ПАМ’ЯТІ МУЗЕЙНИХ СПІВРОБІТНИКІВ)

21-22.10.2021